Bred kompetens

välkommen till söderbergs advokatbyrå

Hjälp med arvsrätt

Med lång erfarenhet och bred kompetens kan vi erbjuda en stor mängd juridiska tjänster för dig och ditt företag.

Läs mer om oss

Brottmål

Offentlig försvarare i brottmål, även EKO-mål. Målsägandebiträde åt brottsoffer.

Affärsjuridik

Biträder parter, särskilt små och medelstora företag, i affärstvister vid domstolar eller vid utomrättsliga förhandlingar.

Familjerätt

Biträde i ärenden gällande äktenskapsskillnad, vårdnad, barns boende, umgänge med barn.

Arvsrätt

Rådgivning och ombud i frågor som rör arv och testamente.

Hyresrätt

Biträder i tvister om bostäder och affärslokaler.

Socialmål

Biträder vid mål angående tvångsvård enligt LVU (Lag om Vård av Unga) - LVM (Lag om Vård av Missbrukare) - LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) - LRV (lag om rättspsykiatrisk vård).

Skadestånd

Företräder företag eller privatpersoner vid tvister där någon drabbats av skada.

Försäkringstvister

Företräder privatpersoner eller företag i ärenden rörande tvist om ersättning från försäkringsbolag i samband med trafikolyckor (även pisksnärtskador), förvägrad ersättning i samband med skada t.ex. på grund av brott och övriga tvister där försäkringsbolag är motpart.

Utlänningsrätt

Biträder utländska medborgare i samband med ansökan om uppehållstillstånd i Sverige och i samband med ansökan om svenskt medborgarskap.

Inkassojuridik

Biträder parter i tvister vid domstolar rörande fordringar mot företag eller privatpersoner.

Allmän praktik

Övriga juridiska frågor och rådgivning.

Utlänningsrätt

Biträder utländska medborgare i samband med ansökan om uppehållstillstånd i Sverige och i samband med ansökan om svenskt medborgarskap.

Söderbergs Advokatbyrå AB

Vårt kontor finns centralt på Avenyn i Göteborg och du är välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.

Söderbergs Advokatbyrå AB Kungsportavenyn 34 411 36 GÖTEBORG

Postadress

Box 53010

400 14 GÖTEBORG

Besöksadress

Kungsportavenyn 34

411 36 Göteborg

Kontakt

031-711 07 60

0706-50 50 09

PER@SODERBERG-LAW.COM

Professionella hemsidor av: