Arvsrätt Göteborg

Välkommen till Söderbergs Advokatbyrå

Hjälp med arvsrätt

Med lång erfarenhet och bred kompetens kan vi erbjuda en stor mängd juridiska tjänster för dig och ditt företag.

Arvsrätt

Med arvsrätt avses tillämpningen av de lagar och regler som avgör hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska delas. Lagen gör att vissa familjemedlemmar ges rätt till sin beskärda del. Som regel har barn och deras efterkommande arvsrätt, liksom föräldrar om de överlever sitt barn. Arvsrätten kan också utvidgas till släktingar i sidoled som syskon, syskonbarn, kusiner osv. Arvsrätten kan även påverkas av förekomsten av ett testamente, men utgångspunkterna kring hur arv skall fördelas finns reglerat i en särskild lag, ärvdabalken.

Har du kanske ett testamente sedan tidigare är det bra att se över det och skriva ett nytt om något behöver ändras. Både din familjesituation och lagen kan ju ha ändrats sedan du skrev det föregående testamentet. Det är vanligt att föräldrar önskar att det som barnet ärver ska vara dess enskilda egendom i äktenskap. Detta innebär att barnet inte behöver dela sitt arv med en make om det skulle bli skilsmässa. Det är villkor som ska anges i ett testamente. Det är även möjligt att i testamentet ange att barnet har rätt att i framtiden själv återinföra giftorätten. Det kan finnas fler villkor som du kan behöva skriva in i testamentet. Varje situation är unik.

Är du intresserad av att säkerställa att dina efterlevande får det arv efter dig som du vill? Vi hjälper dig gärna med att upprätta ett testamente eller vidta de andra åtgärder som kan behövas. Vid önskemål att gynna någon särskild person eller organisation, med komplicerade familjeförhållanden och kanske barn från flera förhållanden, samboskap eller att hantera de juridiska konsekvenserna av att ha flyttat utomlands kan ett testamente skapa den situation just du vill uppnå

Söderbergs Advokatbyrå AB

Vårt kontor finns centralt på Avenyn i Göteborg och du är välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.


SÖDERBERGS ADVOKATBYRÅ AB ENGELBREKTSGATAN 28 411 37 GÖTEBORG