Bred kompetens

välkommen till söderbergs advokatbyrå

Försäkringstvist

Med lång erfarenhet och bred kompetens kan vi erbjuda en stor mängd juridiska tjänster för dig och ditt företag.

Läs mer om oss

Försäkringstvist

Försäkringstvister kringgärdas av särskilda beviskrav, principer för ersättningens bestämmande och tolkningsregler.


Vi är väl insatta i de särskilda förutsättningar som gäller i tvister rörande försäkringsavtal och erbjuder kvalificerad rådgivning och rättsligt biträde inom ett brett spektrum av försäkringsrelaterade frågeställningar. Vi hjälper dig att hitta rätt och biträder dig i rättegångar vid domstol.


Försäkrings- och skadeståndsfrågor är ofta svårmanövrerade ställningstaganden om hur man på bästa sätt för fram sin sak. Det kan då vara avgörande hur man presenterar sin sak samt hur man säkrar bevisning. Vi lämnar gärna råd inom alla typer av skadestånds- och försäkringsrätt. Även vid en skadereglering tillvaratar vi din rätt att på bästa sätt få fortlöpande kompensation.


Vi företräder privatpersoner eller företag i ärenden rörande tvist om ersättning från försäkringsbolag i samband med trafikolyckor (även pisksnärtskador), förvägrad ersättning i samband med skada t.ex. på grund av brott och övriga tvister där försäkringsbolag är motpart.

Ställ en fråga

Söderbergs Advokatbyrå AB

Vårt kontor finns centralt på Avenyn i Göteborg och du är välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.

Söderbergs Advokatbyrå AB Kungsportavenyn 34 411 36 GÖTEBORG

Postadress

Box 53010

400 14 GÖTEBORG

Besöksadress

Kungsportavenyn 34

411 36 Göteborg

Kontakt

031-711 07 60

0706-50 50 09

PER@SODERBERG-LAW.COM

Professionella hemsidor av: