Bred kompetens
Välkommen till Söderbergs Advokatbyrå

Försäkringstvist Göteborg

Med lång erfarenhet och bred kompetens kan vi erbjuda en stor mängd juridiska tjänster för dig och ditt företag.

Försäkringstvist

Försäkringstvister kringgärdas av särskilda beviskrav, principer för ersättningens bestämmande och tolkningsregler.

Vi är väl insatta i de särskilda förutsättningar som gäller i tvister rörande försäkringsavtal och erbjuder kvalificerad rådgivning och rättsligt biträde inom ett brett spektrum av försäkringsrelaterade frågeställningar. Vi hjälper dig att hitta rätt och biträder dig i rättegångar vid domstol.

Försäkrings- och skadeståndsfrågor är ofta svårmanövrerade ställningstaganden om hur man på bästa sätt för fram sin sak. Det kan då vara avgörande hur man presenterar sin sak samt hur man säkrar bevisning. Vi lämnar gärna råd inom alla typer av skadestånds- och försäkringsrätt. Även vid en skadereglering tillvaratar vi din rätt att på bästa sätt få fortlöpande kompensation.

Vi företräder privatpersoner eller företag i ärenden rörande tvist om ersättning från försäkringsbolag i samband med trafikolyckor (även pisksnärtskador), förvägrad ersättning i samband med skada t.ex. på grund av brott och övriga tvister där försäkringsbolag är motpart.

Söderbergs Advokatbyrå AB

Vårt kontor finns centralt på Avenyn i Göteborg och du är välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.


SÖDERBERGS ADVOKATBYRÅ AB ENGELBREKTSGATAN 28 411 37 GÖTEBORG