Bred kompetens
Välkommen till Söderbergs Advokatbyrå

Ekobrott, skattebrott & bokföringsbrott Göteborg

Med lång erfarenhet och bred kompetens kan vi erbjuda en stor mängd juridiska tjänster för dig och ditt företag.

Ekobrott, skattebrott & bokföringsbrott

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av brott som t.ex. förskingring, bedrägerier, bokföringsbrott, oredlighet mot borgenär, skattebrott, mutbrott och svindleri. Många av de här brotten görs i någon typ av företag eller näringsverksamhet.

Ekonomisk brottslighet har ett stort mörkertal. Det beror på att en stor del av de ekonomiska brotten inte har enskilda offer, det är oftast samhället som drabbas genom minskande skatteintäkter.

De två största typerna av ekonomiska brott är skattebrott och bokföringsbrott. Ofta är det genom Skatteverkets utredningar som dessa brott uppdagas. Skatteverket har skyldighet att anmäla misstanke om brott till åklagare. Därför är det viktigt att ta kontakt med en advokat så snart som möjligt när Skatteverket börjar sin granskning. Skatteverket har genom sina stora resurser ofta ett övertag och den skattskyldige kanske saknar den erfarenheten och kunskapen som är nödvändig för att kunna föra sin talan själv.

Vår målsättning är att se till att klientens intressen kommer att tillvaratas på ett rättvisande sätt. Att arbeta tillsammans med klienten före rättegång är en viktig del av uppdraget. Det är här vi skapar förutsättningarna för att klientens position i processen skall bli så bra som möjligt. Det är min skyldighet att se till att klienten får sina rättigheter tillgodosedda.

Söderbergs Advokatbyrå AB

Vårt kontor finns centralt på Avenyn i Göteborg och du är välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.


SÖDERBERGS ADVOKATBYRÅ AB ENGELBREKTSGATAN 28 411 37 GÖTEBORG