Bred kompetens
Välkommen till Söderbergs Advokatbyrå

Vårdnadstvist Göteborg

Med lång erfarenhet och bred kompetens kan vi erbjuda en stor mängd juridiska tjänster för dig och ditt företag.

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en rättslig process där man kan ansöka om att få den enskilda vårdnaden om sitt barn om man anser att den andre föräldern/vårdnadshavaren inte är lämpad att ta beslut kring barnets vårdnad. Det kan bland annat omfatta skolgång, boende och ingående av avtal som rör barnet.

Beslut tas om vem det är som har rätt att ta beslut som gäller barnet, för att undvika att det inte blir en konflikt varje gång något måste bestämmas. Den förälder som tilldelas vårdnaden har då rätt att ta dessa beslut utan godkännande från den andra föräldern.

Man kan genomföra en vårdnadstvist i Göteborg utan juridisk hjälp, men det är ändå att rekommendera att man anlitar en jurist för att få stöd av någon som kan lag och praxis och som dessutom kan förhålla sig neutral till situationen. Det är känslosamt och man kan lätt bli upprörd eftersom det rör ens eget barn och det är viktigt att alla fakta framställs på ett sakligt och korrekt sätt så att rätten kan besluta utifrån vad som faktiskt har hänt och hur förhållandena ser ut hos respektive person.

I det fall där föräldrarna inte kan enas kring hur vårdnaden skall se ut för barnet gör rätten en bedömning och kan antingen besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller att en av föräldrarna skall ha enskild vårdnad.

Många är rädda för att en vårdnadstvist i Göteborg är dyr. Så behöver det inte vara. I många fall kan kostnader för juridiska ärenden täckas av allmän rättshjälp eller din hemförsäkring.

Kontakta oss så berättar vi mer och går igenom hur vi kan hjälpa just dig i frågor gällande vårdnadstvist Göteborg.

Söderbergs Advokatbyrå AB

Vårt kontor finns centralt på Avenyn i Göteborg och du är välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.


SÖDERBERGS ADVOKATBYRÅ AB ENGELBREKTSGATAN 28 411 37 GÖTEBORG